Psykoterapi i Assens v. Majken Kristine Gunge

eksamineret psykoterapeut og cand.mag.

Jeg tilbyder individuel samtaleterapi og parterapi

Der kan være mange grunde til at vælge at gå i terapi. På tidspunkter i vores liv kan vi støde ind i situationer, der kan være så svære at håndtere følelsesmæssigt, at vi har brug for hjælp udefra. Det kan være ved akutte kriser som fx sygdom, arbejdsløshed eller brudte relationer. Det kan også være ved længere tids tilstand af fx håbløshed, vrede, indre uro eller angst.

Jeg har som psykoterapeut bl.a. erfaring med følgende:

  • Tab og sorg
  • Angst
  • Stress og udbrændthed
  • Vanskelighed ved at mærke selvfølelse og eget værd
  • Følelse af meningsløshed, ensomhed eller indre forkerthed
  • Depression
  • Alvorlig sygdom
  • Problemer og kriser i relationer: familierelationer, venskaber, parforhold.

Jeg har praksis i Assensklinikken i Assens samt i Mulighedernes Hus i Glamsbjerg.

Læs mere på min hjemmeside: www.majkenkristine.dk

Venlig hilsen
Majken Kristine Gunge,
eksam. psykoterapeut og cand.mag.
Tlf.: 61 70 90 64
E-mail: majkenkristine@gmail.com